jediyuth.com
ประกาศผล: กิจกรรมรอบพิเศษ Doctor Sleep วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่พารากอนฯ
10 ท่าน ที่ได้บัตรชมท่านละ 2 ที่ ของหนังเรื่อง Doctor S…