jediyuth.com
ญี่ปุ่นเลือก Weathering With You เป็นตัวแทนส่งชิงออสการ์สาขาภาพยนตร์นานาชาติ
Weathering With You ของผู้กำกับมาโกโตะ ชินไค ที่ได้รับเ…