jediyuth.com
ประกาศผล: รอบพิเศษ IT: Chapter One ควบ Two พุธ 4 กันยายน ณ ไอแมกซ์ พารากอน
10 ท่าน ที่จะได้บัตรท่านละ 2 ที่ เพื่อชม IT ภาคแรก ควบ…