jediyuth.com
โคลิน ฟาร์เรล นำทีมนักแสดงในหนังท่องอวกาศระทึกขวัญ Voyagers ของนีล เบอร์เกอร์
โคลิน ฟาร์เรล, ไท เชอริแดน (Ready Player One), เฟียน ไว…