jediyuth.com
นิชคุณ หรเวชกุล และ แพต ชญานิษฐ์ นำแสดงในหนังสยองขวัญ Cracked ของซีเจเมเจอร์
นิชคุณ หรเวชกุล (น้อง.พี่.ที่รัก), แพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่า…