jediyuth.com
ฮิโรยูกิ ซานาดะ เป็นสกอร์เปียน ในหนังจากเกม Mortal Kombat ที่เจมส์ วาน อำนวยการสร้าง
หนัง Mortal Kombat ฉบับใหม่ของนิวไลน์ซินีมา ซึ่งได้เจมส…