jediyuth.com
Endgame ใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกสร้างผมให้กัปตันมาร์เวลกับหมวกให้กัปตันอเมริกา
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสร้างหนังยุ…