jediyuth.com
The Lion King มี 1 ช็อต ที่เป็นภาพถ่ายจากธรรมชาติของจริง
ความที่หนัง The Lion King ใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกให้ภาพออ…