jediyuth.com
ลูพิตา ญองอ ปกป้องเด็กอนุบาลให้พ้นฝูงซอมบี้ในตัวอย่างหนังฮาสยอง Little Monsters
หลังจากเผชิญคู่แฝดสยองขวัญใน Us มาแล้ว ลูพิตา ญองอจะยัง…