jediyuth.com
พอร์ตแมน เล่น Thor: Love and Thunder เพราะไวทีที, เนื้อเรื่องก่อน GOTG Vol.3
นาตาลี พอร์ตแมน เคยบอกว่า เธอพอแล้วกับจักรวาลภาพยนตร์มา…