jediyuth.com
หนังสงครามกระแสไฟ The Current War ของคัมเบอร์แบตช์ ฉายในไทย 11 กรกฎาคม
หลังจากที่ต้องเลื่อนฉายมาปีกว่าเพื่อหาผู้จัดจำหน่ายใหม่…