jediyuth.com
พบด้านมืดของซูเปอร์ฮีโร่ในตัวอย่างใหม่ของ Dark Phoenix
มีบางอย่างเกิดขึ้นกับจีน เกรย์ ระหว่างออกไปปฏิบัติภารกิ…