jediyuth.com
โฆษณาใหม่ของ Godzilla: King of the Monsters บอกว่ามีสัตว์ประหลาดยักษ์อย่างต่ำ 17 ตัว
“โลกในหนังวิตกต่อก็อดซิลลาแบบเดียวกับที่เราจะวิต…