jediyuth.com
คานส์อาจเชิญเน็ตฟลิกซ์กลับเข้าร่วมประกวดหนังอีกในปีนี้ (โดยมีเงื่อนไข)
ข่าวพาดหัวใหญ่อันดับต้นๆ ของเทศกาลหนังเมืองคานส์เมื่อปี…