jediyuth.com
The Batman ของแมต รีฟส์ ได้กำหนดฉายมิถุนายน 2021, เบน แอฟเฟล็ค ก้าวลงจากบทนำ
นอกจากประกาศวันฉาย Suicide Squad ภาคต่อ ที่เจมส์ กันน์ …