jediyuth.com
มาริโอ้ เมาเร่อ และ ณัทธนพล ทินโรจน์ รับบทใน “ฟ้าฟื้น” หนังขุนแผนของก้องเกียรติ โขมศิริ
หลังจากทำ “ขุนพันธ์” มา 2 ภาค กับสหมงคลฟิล์มฯ ผู้กำกับก…