jediyuth.com
Schindler’ s List ฉบับบูรณะเข้าฉายแล้วสุดสัปดาห์นี้ และจะฉายเพียงสัปดาห์เดียว
ต้องแจ้งอีกรอบสำหรับผู้ที่อยากชม Schindler’ s List ฉบับ…