jediyuth.com
เจมส์ วาน บอกว่าออสการ์น่าอับอายมากที่ไม่ให้ Aquaman ผ่านเข้ารอบสาขาเทคนิคพิเศษ
ตามที่สถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์ได้ประกาศรายชื่…