jediyuth.com
10 หนังผ่านรอบแรกของรางวัลออสการ์สาขาเทคนิคพิเศษประจำปี 2019, ดิสนีย์ติดโผ 6 เรื่อง
หนังเรื่องนี้บ้างที่มีโอกาสได้รางวัลออสการ์สาขาเทคนิคพิ…