jediyuth.com
คริส เอแวนส์ ยังไม่ทิ้งบทกัปตันอเมริกา ผู้กำกับ Infinity War บอก
เดือนที่แล้ว หลังจากถ่ายซ่อม Avengers 4 เสร็จสิ้น คริส …