jediyuth.com
เทศกาลหนังสหภาพยุโรปครั้งที่ 27 จัดฉายหนังดีในรูปแบบหนังกลางแปลงบรรยากาศสถานทูต
ในช่วงอากาศเย็นๆ ของปลายปีแบบนี้ หากคุณมองหากิจกรรมที่ใ…