jediyuth.com
พี่น้องรุสโซเตรียมกำกับ Cherry เรื่องราวทหารผ่านศึกที่กลายเป็นโจร ต่อจาก Avengers 4
นักแสดงชุด Avengers หลายคนก็เตรียมเดินหน้าสู่งานหนังใหม…