jediyuth.com
มาร์เวลเล็งเปิดกล้องซูเปอร์ฮีโร่ขั้นเทพ The Eternals ปลายปี 2019
ขณะที่ Guardians of the Galaxy Vol. 3 ถูกพักไปก่อน ส่วน…