jediyuth.com
ทอม ครูส และ เจนนิเฟอร์ คอนเนลลี สร้างฉากเลียนฉากจำของ Top Gun ภาคแรก
ทอม ครูส กับ เจนนิเฟอร์ คอนเนลลี ถ่ายทำหนัง Top Gun: Ma…