jediyuth.com
คริส ไพน์ และ คริส เฮมส์เวิร์ธ ถอนตัวจาก Star Trek 4 เนื่องจากเรื่องค่าตัว
Star Trek 4 ได้เผชิญปัญหาใหญ่ที่อาจทำให้โครงการหนังล้ม …