jediyuth.com
Disney Imagineers เผยโฉมหุ่นยนต์สตันท์แมนสำหรับแสดงฉากผาดโผนที่มนุษย์ทำได้ยาก
วอลต์ดิสนีย์อิเมจจิเนียร์ริง หรือ “จินตวิศวกรรรมของดิสน…