jediyuth.com
มาร์โกต์ ร็อบบี้ เตรียมรับบทชารอน เทต ใน Once Upon a Time in Hollywood ของตารันติโน
มีรายงานเมื่อกลางปีที่แล้วว่าเควนติน ตารันติโน ได้คุยกั…