jediyuth.com
Avengers: Infinity War ออกฉายในสหรัฐเร็วขึ้น 1 สัปดาห์
ปกติแล้ว ในระยะหลัง หนังมาร์เวลมักฉายในตลาดโลกก่อนในสหร…