jediyuth.com
ฟ็อกซ์ปลดไบรอัน ซิงเกอร์ จากหนัง Bohemian Rhapsody หลังจากไม่มากองถ่าย
ต่อเนื่องจากรายงานที่ว่ากองถ่ายหนังชีวประวัติวงควีน Boh…