jediyuth.com
เต๋อ นวพล พูดถึงการได้น้าค่อม ชวนชื่น มาร่วมแสดงใน Die Tomorrow
อย่างหนึ่งที่อาจเซอร์ไพรส์บรรดาแฟนหนังของผู้กำกับเต๋อ น…