jediyuth.com
ตัวอย่างแรกของซีรี่ส์ฆาตกรต่อเนื่อง Mindhunter จากเดวิด ฟินเชอร์ และ ชาร์ลีซ เธอรอน
ในบรรดาผลงานของผู้กำกับเดวิด ฟินเชอร์ ที่ผู้คนนึกถึง มั…