jediyuth.com
Suicide Squad คาดว่าจะทำรายได้เปิดตัวทุบสถิติ แต่ได้รับคำวิจารณ์ด้านลบเป็นส่วนใหญ่
มีข่าวดีและข่าวร้ายสำหรับหนัง Suicide Squad ครับ ข่าวดี…