jediyuth.com
เจมส์ คาเมรอน บอกว่า The Force Awakens มีความคิดสร้างสรรค์ด้านภาพสู้ภาคเก่าๆ ไม่ได้
ดิสนี่ย์ และเจ.เจ. เอบรามส์ อยากสร้าง Star Wars: The Fo…