jediyuth.com
จูเลีย โรเบิร์ต พบเจนนิเฟอร์ อนิสตัน และ เคต ฮัดสัน ในตัวอย่างแรก Mother’s Day ของผู้กำกับ Pretty Woman
หลังจาก Pretty Woman, Runaway Bride และ Valentine’s Day…