jediyuth.com
74 เพลงจากหนัง ผ่านคัดเลือกให้ชิงออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์
ออสการ์ประกาศออกมาครับว่าในปีที่ผ่านมานี้ มีเพลงจากหนัง…