jediyuth.com
พบเบน แอฟเฟล็ค ในกองถ่าย Suicide Squad เกิดข่าวลือว่าแบทแมนอาจไปรับเชิญในหนัง
วอร์เนอร์ฯ ซึ่งสร้างหนังจากซูเปอร์ฮีโร่ของเครือดีซีคอมม…