jediyuth.com
เบน แอฟเฟล็ค ร่วมงานเดวิด ฟินเชอร์ อีกครั้งในหนังรีเมก Strangers on a Train จากบทผู้เขียน Gone Girl
การร่วมงานกันใน Gone Girl ของเบน แอฟเฟล็ค และ ผู้กำกับเ…