jediyuth.com
เซนทิเนลบุกในคลิปแรกของ X-Men: Days of Future Past และ 6 ภาพใหม่จากหนัง
ก่อนที่จะปล่อยตัวอย่างฉบับสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ หนัง X-M…