jediyuth.com
จอส วีดอน ช่วยเขียนบทสามฉากใหม่ให้แก่ Thor: The Dark World
จอส วีดอน ไม่ใช่เป็นเพียงนายทวารอารักขาหนังชุด The Aven…