jediyuth.com
Transformers 4 จะถ่ายทำฉากโชว์ด้วยกล้อง IMAX 3D รุ่นใหม่ และได้ 4 นักแสดงร่วมสมทบ
นี่อาจเป็นข่าวเก่า แต่ก็เป็นข่าวที่ไม่อยากละเลยที่จะไม่…