jediyuth.com
คลิป 6 นาที เบื้องหลังงานสร้าง Iron Man 3 ก่อนที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เห็นในจอหนัง
อย่างหนึ่งที่ผมอยากรู้เสมอหลังจากดูหนังมาแล้วก็คือ ฉากเ…