jediyuth.com
Iron Man 3 ขึ้นปกเอ็มไพร์ และมีใบปิดตัวละครใหม่ใช้เพพเพอร์ พ็อตต์
น่าชื่นชมฝ่ายการตลาดของหนัง Iron Man 3 ในการออกแบบใบปิด…