jediyuth.com
แซ็คคารี ลีวาย เจรจาสวมบทแฟนแดรลแทนจอช ดัลลัส ใน Thor 2
ดูเหมือนว่า Thor 2 จะมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงเกิดขึ้นครับ…