jediyuth.com
Akira เดินหน้าโดยมีกาเรตต์ เฮดลันด์ เป็นตัวเก็งรับบทนำ
หลังจากวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ประกาศสร้างหนังจากอนิเมชั่นญ…