jediyuth.com
ตัวอย่างแรกจากการ์ตูนผู้ว่าคนเหล็ก The Governator ของอาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์
จากข่าวการ์ตูน The Governator ของอาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเ…