jediyuth.com
เลียวนาร์ด นิมอย ให้เสียงเป็นเซ็นทิเนล ไพรม์ ใน Transformers: Dark of the Moon
ไมเคิล เบย์ ได้พบวิธีที่จะให้ Transformers: Dark of the…