jediyuth.com
วอลเดน มีเดีย ประกาศสร้าง The Magician’s Nephew เป็นภาค 4 ของ Narnia
The Voyage of the Dawn Treader อาจไม่ได้ฮิตถล่มทลาย แต่…