jedenznas.pl
Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE: Komisja Europejska miała prawo wyrzucić inicjatywę „Jeden z nas” do kosza
Zdaniem rzecznika generalnego Michala Bobeka Sąd słusznie utrzymał w mocy decyzję Komisji o nieprzedstawieniu wniosku legislacyjnego w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Jeden z nas”. Zgodnie z traktatem o Unii Europejskiej, obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo co najmniej jednej czwartej państw członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji, by w ramach