javanan-e-emrooz.com
معامله قرنی که با شکست روبرو شد
تهیه و تنظیم خبر – خاطره نورشید صفحه خبری جوانان امروز – یکبار دیگر تلاش های صلح دوستانه امریکا برای ایجاد صلح و ثبات در فلسطین با شکست روبرو شد- چرا که متن تنظیم شده این طرح یکبار دیگر…