javanan-e-emrooz.com
اولین بکسور زن ایرانی در فرانسه تاریخ ساز شد
صفحه ورزشی – صدف خادم اولین زن بوکسور ایرانی در فرانسه با رقیب خود » آن شوان » در یک مسابقه سه راندی برنده شد و برای اولین بار در تاریخ ایران نام یک زن بوکسور را به ثبت رسانید- حا…